O Wydawnictwie

O wydawnictwie

Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu jest obecne na rynku wydawniczym od 2002 r. Specjalizuje się w wydawaniu literatury naukowej dotyczącej mediów, polityki, a także filozofii i historii. Ponadto należy podkreślić multidyscyplinarny charakter wielu dotychczas wydanych tytułów. Przez kilkanaście lat działalności naukowej udało się opublikować kilkadziesiąt pozycji książkowych, materiałów źródłowych, opracowań popularnonaukowych, a od 2014 r. także uczelnianego czasopisma naukowego „Fides Ratio et Patria. Studia Toruńskie”, ukazującego się dwa razy w roku, które dotychczas było wielokrotnie cytowane w bazie „Google Scholar”.

Wydawnictwo specjalizuje się w wydawaniu zbiorów pokonferencyjnych, które są efektem spotkań odbywających się w toruńskiej Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Toruńska uczelnia ma w swojej tradycji cykliczne konferencje, takie jak „Oblicza…” (np. Oblicza iluzji, Toruń 2003,  Oblicza wolności słowa, Toruń 2005, Oblicza prawdy, Toruń 2006,  itd.,) jak również „Katolicy i…” (np. Katolicy i ekonomia, Toruń 2012, Katolicy i kultura, 2014, itd.). Pojawiające się na konferencji wystąpienia są następnie publikowane przez Wydawnictwo w formie prac zbiorowych. Warto zaznaczyć, że nadesłane teksty przechodzą weryfikację, zaś każdy z tomów posiada swoich recenzentów, będących autorytetami naukowymi w swoich dziedzinach. 

Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej znalazło się w gronie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe na poziomie I – 80 pkt.

Wydawnictwo Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Adres: ul. św. Józefa 23/25
87-100 Toruń
adres e-mail: wydawnictwo@wsksim.edu.pl

Dyrektor Wydawnictwa
dr Jan Wiśniewski, tel. 56 6107134, e-mail jan.wisniewski@wsksim.edu.pl

Wicedyrektor Wydawnictwa
dr Tomasz Jacek Lis, e-mail tomasz.jacek.lis@wsksim.edu.pl

Sekretarz Redakcji
mgr Kaja Wilkosz, e-mail kaja.wilkosz@wsksim.edu.pl