Historia wolnorynkowej myśli ekonomicznej na ziemiach polskich – Mateusz Guzikowski

Szczegóły

Tytuł: Historia wolnorynkowej myśli ekonomicznej na ziemiach polskich

Autor: Mateusz Guzikowski

Miejsce: Toruń

Rok: 2021

ISBN: 978-83-89124-61-6

Ilość stron: 277

Opis publikacji

„Zamysł Autora jest nietuzinkowy, zarówno jeśli chodzi rozmach i przestrzeń analizy merytorycznej, jak i konstrukcję samej pracy oraz przyjętą metodę argumentacji. Z tych punktów widzenia – w opinii recenzenta – praca powinna koniecznie trafić do rąk czytelników zainteresowanych historią i filozofią myśli ekonomicznej, w tym tego jej nurtu, który jest osadzony w społecznej nauce kościoła”.

 

z recenzji wydawniczej prof. Feliksa Grądalskiego

„Studiowanie kolejnych rozdziałów stanowi wspaniałą podróż po wybranych aspektach historii myśli ekonomicznej począwszy od Tomasza z Akwinu oraz scholastyków aż do przedstawicieli szkoły austriackiej. (…) Niepodważalną zaletą tej książki jest próba przedstawienia względnie syntetycznego ujęcia podstawowych kwestii dotyczących genezy, rozwoju i pewnej ciągłości myśli wolnorynkowej, która ukształtowała się na polskich ziemiach i osadzenie jej w nauczaniu Kościoła Katolickiego”.

 

z recenzji wydawniczej prof. Ewy Polak

dr Mateusz Guzikowski – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (2014). Adiunkt w Katedrze Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca na studiach podyplomowych i MBA w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Zdobywca II nagrody w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych na najlepsze prace doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej (2014). Zdobywca III nagrody w międzynarodowym konkursie na esej ekonomiczny poświęcony Katolickiej Nauce Społecznej organizowanym przez Papieski Uniwersytet św. Tomasza z Akwinu w Rzymie (Angelicum) (2021). Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych. Uczestnik krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. Jego zainteresowania naukowe obejmują: naukę społeczną Kościoła, Austriacką Szkołę Ekonomii, historię myśli ekonomicznej, ekonomię pracy, teorię wzrostu gospodarczego i politykę gospodarczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *