Współczesne uwarunkowania i polityki gospodarczej – Mateusz Kaleta, Maria Laska, Dorota Żuchowska

Szczegóły

Tytuł: Współczesne uwarunkowania i dylematy polityki gospodarczej

Autor/redakcja: Mateusz Kaleta, Maria Laska, Dorota Żuchowska

Miejsce: Toruń

Rok: 2021

eISBN: 978-83-89124-19-7

Ilość stron: 418

Opis publikacji

Otoczenie społeczne, ekonomiczne i polityczne, w jakim realizowana jest obecnie polityka gospodarcza, charakteryzuje się nie tylko coraz większą złożonością, ale też znaczną niestabilnością. Złożoność ta wynika zarówno ze specyficznych warunków i ograniczeń wewnętrznych, jak i z licznych powiązań między gospodarkami narodowymi oraz z postępującego procesu globalizacji. Natomiast niestabilność współcześnie uważana jest wręcz za immanentą cechę kapitalizmu. Jakość prowadzonej polityki gospodarczej zależy od rozpoznania jej uwarunkowań, które, tworząc ramy tej polityki, oddziałują na wyznaczane cele oraz sposoby ich realizacji, z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi.

W ostatnim okresie wszystkie gospodarki oraz społeczeństwa zostały zmuszone do funkcjonowania w warunkach kryzysu pandemicznego, który – w przeciwieństwie do poprzednich kryzysów gospodarczych – został wywołany czynnikiem egzogenicznym, o charakterze powszechnym i niezależnym od działania któregokolwiek rządu i podmiotu gospodarującego. Polityka gospodarcza aktualnie staje więc wobec licznych dylematów, związanych z podejmowaniem decyzji w warunkach niepewności odnośnie do czasu trwania pandemii, jak i trudnych do przewidzenia skutków mikro i makroekonomicznych kryzysu.

Autorzy tekstów zebranych w niniejszym tomie stawiają czoło niełatwemu zadaniu – analizy i oceny bieżącej sytuacji ekonomicznej, działań m. in. w ramach polityki pieniężnej i fiskalnej oraz dotychczasowych ekonomicznych i społecznych skutków kryzysu pandemicznego. Podejmują oni także refleksję naukową nad innymi istotnymi problemami polityki gospodarczej w Polsce, Unii Europejskiej oraz wybranych krajach i regionach świata.

Warto zaznaczyć, że ta monografia powstała dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Banku Polskiego, a autorami poszczególnych rozdziałów są nie tylko pracownicy naukowi, ale też absolwenci trzeciej edycji studiów podyplomowych pn. Polityka gospodarcza, finanse i bankowość zrealizowanych przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu we współpracy z NBP w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Publikacja do pobrania w formie ebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *