Cyfrowy świat młodego odkrywcy – Ilona Nowosad, Anna Rakowska

Cyfrowy świat młodego odkrywcy

Szczegóły

Tytuł: Cyfrowy świat młodego odkrywcy

Redakcja naukowa: Ilona Nowosad, Anna Rakowska

Miejsce: Toruń

Rok: 2021

e-ISBN: 978-83-89124-50-0

Ilość stron: 113

Opis publikacji

Projekt pt. „Cyfrowy świat młodego odkrywcy” – POWR.03.01.00-00-T211/18, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, towarzyszył nam nieprzerwanie przez ostatnie 20 miesięcy. Wzięło w nim udział ponad 330 uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych województw kujawsko-pomorskiego oraz łódzkiego. Celem projektu było rozbudzenie w młodzieży ciekawości, potrzeby rozwijania zainteresowań i pogłębiania wiedzy, a w konsekwencji podjęcia edukacji na poziomie wyższym.

Zadanie to było realizowane w ramach modułów zajęć dydaktycznych opracowanych przez wyspecjalizowaną kadrę dydaktyczną WSKSiM oraz przy wykorzystaniu nowoczesnej infrastruktury i aparatury naukowej. Uczestnicy projektu mieli możliwość pogłębiania wiedzy w sposób niekonwencjonalny i dotychczas niepraktykowany na poziomie edukacji średniej, czy podstawowej. Realizacja projektu z założeń przyczyniła się do wzmocnienia u młodzieży kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych (tzw. traversal skills) takich jak ICT, krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów, a ponadto do nabycia kompetencji pozwalających na rozbudzanie ciekawości poznawczej, inspirowanie do twórczego myślenia, rozwijania zainteresowań i pasji.

W ciągu tego czasu w murach naszej Uczelni odbywały się cykliczne szkolenia z czterech modułów:

  • Zaawansowane metody grafiki komputerowej
  • Programowanie to lifestyle
  • Cyfrowe bezpieczeństwo
  • Świat interfejsów

Przeprowadziliśmy łącznie ponad 1200 godzin lekcyjnych w 21 cyklach. Był to już drugi na tę skalę projekt informatyczny zrealizowany przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, którego adresatem była młodzież szkolna. Warto wspomnieć, że Uczelnia może pochwalić się dużym doświadczeniem w prowadzeniu tego rodzaju działalności edukacyjnej na rzecz młodzieży jako, że cykliczne warsztaty młodzieżowe (nie tylko informatyczne) wpisują się na stałe w kalendarium Uczelni i odbywają się corocznie w okresie ferii zimowych oraz w czasie wakacji. Popularność jaką cieszą się te warsztaty jest dla nas swoistą wizytówką.

WSKSiM podejmując tego rodzaju aktywność na rzecz społeczności regionalnych stara się wspierać proces rozwoju społeczno-regionalnego poprzez podnoszenie umiejętności regionalnej społeczności, jej aspiracji edukacyjnych oraz skłonności do innowacji. Obok działalności dydaktyczno-naukowej, w ten sposób wyraża się trzecia misja Uczelni.

Cieszymy się, że pomimo utrudnień związanych z trwającą pandemią, zdołaliśmy zrealizować projekt, dostarczając tak wielu młodym uczestnikom ciekawych wrażeń z kontaktu ze środowiskiem akademickim, ale przede wszystkim kluczowej wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjno–komunikacyjnej i szeroko pojmowanego cyfrowego świata. Pomocnymi w tym dziele okazały się nomen omen technologie informacyjno-komunikacyjne, które stworzyły możliwość przeprowadzenia szkoleń w trybie online z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Książka, którą oddajemy do rąk naszych drogich Uczestników projektu, Dyrekcji Szkół i Bibliotek Szkolnych jest zbiorem publikacji tematycznych powstałych na kanwie programów poszczególnych modułów. Publikacja ta w sposób podsumowujący, ale też pogłębiający i poszerzający zakres zagadnień cyfrowych zamyka nasz projekt oraz przygodę pod hasłem „Cyfrowy świat młodego odkrywcy”.

Serdecznie dziękujemy za udział w naszym projekcie i życzymy wielu sukcesów!

Toruń, 23.03.2021 r.

dr Ilona Nowosad
Menedżer projektu

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *