W walce o wolność i zachowanie niepodległości (FReP, 13/2020)

Szczegóły

Tytuł: W walce o wolność i zachowanie niepodległości
(Fides Ratio et Patria 13/2020)

Kolegium redakcyjne: prof. dr hab. Wojciech Polak, dr Jan Wiśniewski, dr hab. Sylwia Galij-Skarbińska (prof. UMK), dr Krystian Chołaszczyński

Miejsce: Toruń

Rok: 2020

ISSN: 2392-1463

Ilość stron: 178

Opis publikacji

Klęska państw zaborczych oraz rewolucja październikowa w Rosji i listopadowa w Niemczech doprowadziły do osłabienia siły państw zaborczych. Dzięki temu szanse na utworzenie niepodległej Polski znacznie wzrosły. Dalszym krokiem do jej utworzenia był przyjazd do Warszawy Józefa Piłsudskiego i przekazanie mu władzy nad wojskiem przez Radę Regencyjną. Rozpoczęło się tworzenie zrębów państwowości i organizacja rękojmi niepodległości kraju – Wojska Polskiego. W latach 1918–1921 na ziemiach polskich toczyło się sześć konfliktów zbrojnych, z czego tylko jeden zagrażał niepodległości – była to wojna polsko-bolszewicka. Polska walczyła o zachowanie wolności i niepodległości na polu politycznym, dyplomatycznym i militarnym. Tym właśnie zagadnieniom poświęcony jest 13 numer czasopisma „Fides, Ratio et Patria. Studia Toruńskie”.

Redakcja

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *