Polityka gospodarcza w niestabilnym otoczeniu – dylematy i wyzwania – Mateusz Kaleta, Maria Laska, Dorota Żuchowska

Szczegóły

Tytuł: Polityka gospodarcza w niestabilnym otoczeniu –
           dylematy i wyzwania

Autor/redakcja: Mateusz Kaleta, Maria Laska, Dorota Żuchowska

Miejsce: Toruń

Rok: 2020

eISBN: 978-83-89124-42-5

Ilość stron: 321

Opis publikacji

Prowadzenie polityki gospodarczej wiąże się z licznymi dylematami oraz stanowi ogromne wyzwanie dla decydentów, zwłaszcza gdy odbywa się w warunkach niestabilności otoczenia zewnętrznego. Niniejsza monografia powstała w szczególnym okresie niepewności związanej z trwającą od marca 2020 roku globalną pandemią COVID-19, kiedy to gospodarki niemal wszystkich krajów świata borykają się ze skutkami kryzysu gospodarczego na niespotykaną dotychczas skalę.

Autorzy poszczególnych rozdziałów podjęli naukową refleksję nad istotnymi problemami polityki gospodarczej w niestabilnym otoczeniu z perspektywy globalnej, krajowej, a nawet perspektywy mikroekonomicznej. Podkreślić należy, że część badaczy stawiła czoło niełatwemu zadaniu wskazania specyficznych cech bieżącego kryzysu, analizy dotychczasowych skutków polityki pieniężnej i fiskalnej oraz konsekwencji wybuchu pandemii koronawirusa dla sektora bankowego i kształtowania się kursów akcji na giełdzie papierów wartościowych.

Publikacja do pobrania w formie ebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.