Katolicy i prawda. Szanse i zagrożenia – Tadeusz Rydzyk, Zdzisław Klafka, Marcin Polakowski, Dorota Żuchowska

Szczegóły

Tytuł: Katolicy i prawda. Szanse i zagrożenia.

Autor/redakcja: Tadeusz Rydzyk, Zdzisław Klafka, Marcin Polakowski, Dorota Żuchowska

Miejsce: Toruń

Rok: 2019

ISBN: 978-83-89124-10-4

Ilość stron: 260

Opis publikacji

Niezaprzeczalny jest dzisiaj kryzys prawdy, manipulowanie nią; spotykamy się z taką sytuacją nieustannie, a szczególnie w przestrzeni mediów społecznościowych. Możemy wręcz mówić o współczesnym przemyśle kłamstwa, który każdemu daje prawo do posiadania własnej, subiektywnej prawdy. Nasza troska o prawdę wynika z moralnego obowiązku obrony godności człowieka przeznaczonego do życia wiecznego. Jeśli zrezygnujemy z odważnego trudu poszukiwania i odkrywania prawdy, wówczas staniemy się tragicznymi ofiarami wielorakich ideologii i ideologów. […] W kontekście przeżywanego kryzysu prawdy, o czym nieustannie alarmowali w swoim nauczaniu poprzednicy obecnego Papieża Franciszka, św. Jan Paweł II i Benedykt XVI, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej wraz z Katedrą Filozofii Kultury KUL Jana Pawła II postanowiła zorganizować kongres poświęcony tej palącej problematyce. Ostatecznie nadano mu tytuł: „Katolicy i prawda. Szanse i zagrożenia”. Ponieważ tematyka ta ma zasięg globalny, organizatorzy tradycyjnie zaprosili przedstawicieli pięciu kontynentów, aby dali oni w pewnym sensie świadectwo o niepodważalności uniwersalności prawdy. Świadomi zgubnych dla ludzkości skutków zaprzeczania obiektywnej prawdy, zaprosiliśmy wielu wybitnych specjalistów, aby nam pomogli we wspólnotowej dyskusji i refleksji nad prawdą, aby uwrażliwić nasze sumienia – uśpione przez życiowy konformizm, na to, aby ostatecznie obronić prawdę, za którą tęskni ludzkość. Zebraliśmy obfite owoce tej refleksji w poniższej monografii, którą oddajemy do rąk naszych Drogich Czytelników. [ze wstępu JM. Rektora WSKSIM o. Zdzisława Klafki]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.