Katolicy i osoba ludzka. Szanse i zagrożenia – Dariusz Drążek, Mateusz Kiereś, Zdzisław Klafka, Anna Rakowska

Szczegóły

Tytuł: Katolicy i osoba ludzka. Szanse i zagrożenia.

Autor/redakcja: D. Drążek, M. Kiereś, Z. Klafka, A. Rakowska

Miejsce: Toruń

Rok: 2019

ISBN: 978-83-89124-11-1

Ilość stron: 195

Opis publikacji

Człowiek – mimo upływających wieków – niezmiennie pozostaje wielką tajemnicą. Tajemnicą, która z jednej strony fascynuje, a z drugiej strony budzi lęk. W świecie stworzonym jest człowiek kimś nadzwyczajnymi tę nadzwyczajność próbuje wyrażać na różne sposoby. Wciąż na nowo poruszają nas niezwykłe słowa odległego w czasie natchnionego autora, który nie mogąc wyjść z zadziwienia wobec Stwórcy i dzieł Jego, z głębi serca śpiewa: „czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, czym – syn człowieczy, że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, chwałą i czcią go uwieńczyłeśˮ (Ps 8,5–6). Pytanie o to, kim jest człowiek, od zarania jest źródłem sporu. W spór ten odważnie włącza się Kościół przez nauczanie swoich pasterzy, ponieważ to właśnie człowiek „jest pierwszą i podstawową drogą Kościoła, drogą wyznaczoną przez samego Chrystusa. [ze wstępu]

„Katolicy i osoba” ludzka to kolejny pokonferencyjny tom z serii „Katolicy i…”, gdzie możemy znaleźć teksty wybitnych osób ze świata nauki, a także duchownych, którzy wspólnie starają się poszerzyć wiedzę czytelnika o człowieku we współczesnym świecie. Zagadnienie to jest ukazane z wielu perspektyw badawczych; medycznej, kulturowej, jak i przede wszystkim duchowej. Oddajemy w ręce czytelników publikacje, która zmusza do myślenia i udziela tylu odpowiedzi, ile sama implikuje nowych pytań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.