Ewangelia małżeństwa i rodziny – Zdzisław Klafka

Szczegóły

Tytuł: Ewangelia małżeństwa i rodziny.

Autor/redakcja: Zdzisław Klafka

Miejsce: Toruń

Rok: 2015

ISBN 978-83-89124-46-3

Ilość stron: 192

Opis publikacji

Ze wstępu o. dr Tadeusza Rydzyka […] Drodzy Czytelnicy! Niniejsza monografia to owoc pracy wielu ludzi– z różnych stron świata – miłujących Kościół i zatroskanych o los współczesnej rodziny. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu pragnęła dać odpowiedź na gorący apel Ojca Świętego Franciszka, który zwołując Synod Biskupów o rodzinie w dwóch odsłonach, wezwał wszystkich wierzących i ludzi dobrej woli do modlitwy za rodzinę i do poważnej refleksji naukowej w środowiskach akademickich nad tematyką rodziny. Nasza Uczelnia zaprosiła do publicznej dyskusji na ten temat wielkie autorytety z Prefektem Kongregacji Nauki Wiary i Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski na czele. Nie zabrakło głosów z różnych kultur, a nawet spoza Kościoła katolickiego. Wszystkim przyświecał jeden cel: ukazać piękno i wielką godność małżeństwa i rodziny z perspektywy zamysłu Stwórcy. Monografia wychodzi w chwili, gdy w Rzymie pod przewodnictwem Piotra naszych czasów ojcowie synodalni, ufni w obecność Ducha Świętego, wciąż pochylają się nad radościami, problemami i nadziejami rodzin całego świata, aby w rodzinie Kościoła znaleźć pokrzepiające światło dla tych, którzy kroczą w ciemnościach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.