Spór o cywilizację – Mateusz Kiereś

Szczegóły

Tytuł: Spór o cywilizację. Stanowisko Henryka Romanowskiego

Autor: Mateusz Kiereś

Miejsce: Toruń

Rok: 2019

ISBN 978-83-89124-09-8

Ilość stron: 272

Opis publikacji

Z recenzji dr hab. Pawła Skrzydlewskiego […] Autor pracy dokonał cennego poznawczo przedstawienia stanowiska Romanowskiego, nie tylko prezentując stojące za stanowiskiem tym filozoficzne racje, ale także dokonał krytycznej oceny stanowiska Romanowskiego, nakreślając jego źródła, kontekst formowania oraz związane z nim konsekwencje teoretyczne i praktyczne. Było to zadanie nie łatwe i to z wielu racji. Twórczość Romanowskiego obejmowała bogatą dziedzinę badań i rozważań nie tylko stricte filozoficznych,  ale także ekonomicznych, politologicznych, prawnych, religijnych i humanistycznych. Trzeba również podkreślić, wkład samego Romanowskiego w studia nad dziejami filozofii europejskiej, a w sposób szczególny nad dyskusjami, jakie wywołał w filozofii w początkach XX wieku Henryk Bergson, liberalizm ekonomiczny, myśl socjalistyczna oraz różnej formy ideologii odwołujące się do solidaryzmu a także walka w kulturze europejskiej z chrześcijaństwem i jego dziedzictwem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *